Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

IMRAM Féile Litríochta Gaeilge @ DBF – Comhrá le Cathal: Poetry Reading and Chat

19 November , 7:00 pm 8:00 pm GMT

Free

IMRAM Féile Litríochta Gaeilge Presents

Theo Dorgan, Celia de Fréine and Caitríona Ní Chléirchín

In Conversation with Cathal Póirtéir

Triúr filí, Celia de Fréine, Theo Dorgan agus Caitríona Ní Chléirchín ag léamh asan saothar is déanaí uathu agus ealaín an aistriúcháin idir chamáin acu le Cathal Póirtéir, scríbhneoir agus craoltóir. Arna léiriú ag IMRAM Féile Litríochta Gaeilge.

Watch back now:

powered by Crowdcast

Celia de Fréine

Is í Celia de Fréine file, drámadóir, scríbhneoir scripte a scríobhann i nGaeilge agus i mBéarla. I measc a cuid leabhar tá Fiacha Fola (Cló lar-Chonnacta), a fuair ardmholadh ó na léirmheastóirí, dánta a scríobhadh trí shuile duine a d’fhulaing an scannal Heipitíteas C. Chomh deisbhéalach le cantóir na Salm, dar leis an Irish Examiner. Chum sí an tsraith dánta I bhFreagairt ar Rilke/In Response to Rilke (Arlen House) agus í ag cur fúithi sa Centre Culturel Irlandais, Páras, agus dánta Fraincise de chuid Rilke á léamh aici, na dánta sin a chum sé nuair a bhí sé ag obair don dealbhóir Rodin.

Theo Dorgan

Is é Theo Dorgan file, chomh maith le bheith ina scríbhneoir neamhfhicsin, scríbhneoir scripteanna le haghaidh gnéchlár, duine a bhfuil aistí, leabhróga agus aistriúcháin tagtha óna pheann. Ar na cnuasaigh is déanaí uaidh tá Orpheus agus Nine Bright Shiners (Dedalus Press), a bhuaigh an Irish Times Poetry Now Award sa bhliain 2015, faoina ndúirt na moltóirí, ‘a luminous book, in which moments of personal connection carry lasting significance’. D’fhoilsigh Coiscéim Bailéid Ghiofógacha sa bhliain 2019, leagan Gaeilge den Romancero Gitano de chuid Lorca.

Caitríona Ní Chlérichín

Is í Caitríona Ní Chlérichín duine de na nuafhilí Gaeilge is mó a chuaigh i bhfeidhm ar léitheoirí na Gaeilge san 21ú haois í Caitríona. Chomh maith leis an dá chnuasach a thuill clú di, is é sin Crithloinnir agus An Bhrídeach Sí (Coiscéim), rinne Peter Fallon aistriúchán Béarla ar shaothar léi sa leabhar The Talk of the Town (Gallery Press). Fuair sí ardmholadh ó mholtóirí Dhuais an Airtnéidigh nuair a tharraing siad aird ar chumas Chaitríona a bheith sa bhaile sa saol comhaimseartha agus ar a suaimhneas chomh maith agus í ag plé le hÉirinn an 17ú haois, dánta pearsanta ata ar maos sa mhiotaseolaíocht. Dhein Caitríona leaganacha mealltacha de na filí clasaiceacha Sappho agus Óivid chomh maith le haghaidh léirithe ilmheánacha stáitse IMRAM.

English Translation:

Poets Celia de Fréine, Theo Dorgan and Caitríona Ní Chléirchín read from their latest work and discuss poetry and the art of translation with writer and broadcaster Cathal Póirtéir in the fitting surrounds of the Museum of Literature Ireland.

Celia de Fréine

Celia de Fréine is a poet, playwright and screenwriter who writes in Irish and English. Her books include the critically acclaimed Fiacha Fola (Cló lar-Chonnacta), an extraordinary sequence of poems written through the eyes of a woman affected by the hepatitis C scandal. Of it, the Irish Examiner declared, her ‘narrator sings in a voice as eloquent as the psalms’. Her latest collection is I bhFreagairt ar Rilke/In Response to Rilke (Arlen House), a series of poems written during a residency in the Centre Culturel Irlandais in Paris, where she immersed herself in Rilke’s poems written in French during the time he worked for the sculptor Rodin.

Theo Dorgan

Theo Dorgan is a poet, and also a non-fiction prose writer, novelist, editor, documentary screenwriter, essayist, librettist and translator. His recent poetry collections include Orpheus and Nine Bright Shiners (both Dedalus Press), with the latter winning the Irish Times Poetry Now Award in 2015, being described by the judges as a ‘luminous book, in which moments of personal connection carry lasting significance’. His translation of Lorca’s Romancero Gitano into Irish, Bailéid Giofógacha, was published by Coiscéim in 2019.

Caitríona Ní Chlérichín

Caitríona Ní Chlérichín is one of Ireland’s most exciting new poets. Her collections include Crithloinnir and An Bhrídeach Sí (both Coiscéim), as well as the recently published bilingual selection of her work, The Talk of the Town (Gallery Books), featuring English language versions by Peter Fallon. The judges of the Michael Hartnett Award for Poetry in 2015 highlighted her poetry as ‘powerful, courageous, sassy and important . . . Her mastery of Irish and sense of being at home in tradition and modernity is evident in poems set in the 17th century, poems framed by Gaelic mythology and in intensely personal lyrics. The poems are full of passion.’ She has also translated classical poets Sappho and Ovid for multi-media productions at the IMRAM Irish Language Literature Festival.

This is a pre-recorded online event


The Dublin Book Festival is brightening up the cool autumn evenings with weekly events from Thursday 24th September until the beginning of the festival. With podcasts, poetry readings and crime-writing classes, you won’t want to miss this jam-packed series of events!

Join us as we take a seat with guests such as Christine Dwyer Hickey, Graham Norton, Dr Marie Cassidy, and Marita Conlon-McKenna and many more to discuss their riveting new books as well as a wide variety of topics, such as the career of a state pathologist, writing historical Irish fiction and how to write a best-selling crime fiction novel.

Click here to view the full programme of events for our Autumn Series.